BẢNG GIÁ SỈ VÀ LẺ GIA CÔNG TINH DẦU

Đăng ngày:

 

Bảng giá gia công :

STT Tên Eng Tối Thiểu Phí Gia Công hộp chai Giá/1 Lít
1 ⭐ Tinh Dầu Gỗ Thông (trắng) Pine essential oil > 1 lit liên hệ liên hệ 525,000
2 ⭐ Tinh Dầu Long Não Camphor essential oil > 1 lit liên hệ liên hệ 600,000
3 ⭐ Tinh Dầu Sả Java Citronella essential oil > 1 lit liên hệ liên hệ 750,000
4 ⭐ Tinh Dầu Cam Orange essential oil > 1 lit liên hệ liên hệ 750,000
5 ⭐ Tinh Dầu Hoàng Đàn Credar wood essential oil > 1 lit liên hệ liên hệ 900,000
6 ⭐ Tinh Dầu Sả Chanh Lemongrass essential oil > 1 lit liên hệ liên hệ 975,000
7 ⭐ Tinh Dầu Vỏ Quế Cinnamon essential oil > 1 lit liên hệ liên hệ 975,000
8 ⭐ Tinh Dầu Tràm Gió Cajeput essential oil > 1 lit liên hệ liên hệ 1,050,000
9 ⭐ Tinh Dầu Bạch Đàn Chanh Eucalyptus citriodora oil > 1 lit liên hệ liên hệ 1,050,000
10 ⭐ Tinh Dầu Nghệ Turmeric essential oil > 1 lit liên hệ liên hệ 1,050,000
11 ⭐ Tinh dầu Bạc Hà Peppermint essential oil > 1 lit liên hệ liên hệ 1,125,000
12 ⭐ Tinh Dầu Khuynh Diệp Eucalyptus essential oil > 1 lit liên hệ liên hệ 1,200,000
13 ⭐ Tinh Dầu Húng Quế Basil essential oil > 1 lit liên hệ liên hệ 1,200,000
14 ⭐ Tinh Dầu Hồi Star anise essential oil > 1 lit liên hệ liên hệ 1,200,000
15 ⭐ Tinh Dầu Màng Tang Litsea cubeba essential > 1 lit liên hệ liên hệ 1,200,000
16 ⭐ Tinh Dầu Vỏ Bưởi VN Grapefruit essential oil > 1 lit liên hệ liên hệ 2000000
17 ⭐ Tinh Dầu Chanh Lemon essential oil > 1 lit liên hệ liên hệ 1,350,000
18 ⭐ Tinh Dầu Lá Chanh Petitgrain essential oil > 1 lit liên hệ liên hệ 1,350,000
19 ⭐ Tinh Dầu Gỗ Thông (đỏ) Red pine essential oil > 1 lit liên hệ liên hệ 1,350,000
20 ⭐ Tinh Dầu Lộc Đề Xanh Wintergreen essential oil > 1 lit liên hệ liên hệ 1,350,000
21 ⭐ Tinh Dầu Hương Thảo Rosemary essential oil > 1 lit liên hệ liên hệ 6,500,000
22 ⭐ Tinh Dầu Quýt Mandarin essential oil > 1 lit liên hệ liên hệ

 

1,500,000
23 ⭐ Tinh Dầu Cam Hương Bergamot essential oil > 1 lit liên hệ liên hệ 1,500,000
24 ⭐ Tinh Dầu Chanh Sần Lime essential oil > 1 lit liên hệ liên hệ 1,500,000
25 ⭐ Tinh Dầu Xạ Hương Thyme essential oil > 1 lit liên hệ liên hệ 1,500,000
26 ⭐ Tinh Dầu Oải Hương (India) Lavender essential oil > 1 lit liên hệ liên hệ 1,650,000
27 ⭐ Tinh Dầu Đinh Hương Clove essential oil > 1 lit liên hệ liên hệ 1,800,000
28 ⭐ Tinh Dầu Ngọc Lan Tây Ylang ylang essential oil > 1 lit liên hệ liên hệ 1,950,000
29 ⭐ Tinh Dầu Tràm Trà Tea tree essential oil > 1 lit liên hệ liên hệ 1,950,000
30 ⭐ Tinh dầu Trà Trắng White Tea essential oil > 1 lit liên hệ liên hệ 1,950,000
31 ⭐ Tinh Dầu Hương nhu Holy basil essential oil > 1 lit liên hệ liên hệ 2,250,000
32 ⭐ Tinh Dầu Sả Hoa Hồng Palmarosa essential oil > 1 lit liên hệ liên hệ 2,250,000
33 ⭐ Tinh Dầu Nguyệt Quế Bay leaf essential oil > 1 lit liên hệ liên hệ 2,550,000
34 ⭐ Tinh dầu Gỗ Hồng Rose wood essential oil > 1 lit liên hệ liên hệ 2,700,000
35 ⭐ Tinh Dầu Nhục Đậu Khấu Numeg essential oil > 1 lit liên hệ liên hệ 2,700,000
36 ⭐ Tinh Dầu Hoa Lài Jasmine essential oil > 1 lit liên hệ liên hệ 2500,000
37 ⭐ Tinh Dầu Hương Trầm ẤN ĐỘ Frakincense essential oil > 1 lit liên hệ liên hệ 3,000,000
38 ⭐ Tinh Dầu Kinh Giới Oregano essential oil > 1 lit liên hệ liên hệ 3,000,000
39 ⭐ Tinh Dầu Hoắc Hương Patchouli essential oil > 1 lit liên hệ liên hệ 3,150,000
40 ⭐ Tinh Dầu Tiêu Black peper essential oil > 1 lit liên hệ liên hệ 3,750,000
41 ⭐ Tinh Dầu Mộc Dược Myrrh essential oil > 1 lit liên hệ liên hệ 3,750,000
42 ⭐ Tinh Dầu Gừng Ginger essential oil > 1 lit liên hệ liên hệ 4,050,000
43 ⭐ Tinh Dầu Phong Lữ Geranium essential oil > 1 lit liên hệ liên hệ 4,200,000
44 ⭐ Tinh Dầu Tỏi Garlic essential oil > 1 lit liên hệ liên hệ 4,200,000
45 ⭐ Tinh Dầu Hoa Cam Neroli essential oil > 1 lit liên hệ liên hệ 4,500,000
46 ⭐ Tinh Dầu Trắc Bách Diệp Cypress essential oil > 1 lit liên hệ liên hệ 4,500,000
47 ⭐ Tinh Dầu Hạt Mùi Già Coriander essential oil > 1 lit liên hệ liên hệ 14,250,000
48 ⭐ Tinh Dầu Húng Chanh Coleus leaf essential oil > 1 lit liên hệ liên hệ 5,250,000
49 ⭐ Tinh Dầu Trầu Không Piber betel leaf essential > 1 lit liên hệ liên hệ 6,000,000
50 ⭐ Tinh Dầu Xô Thơm Clary sage essential oil > 1 lit liên hệ liên hệ 6,000,000
51 ⭐ Tinh Dầu Hoa Hồng Rose essential oil > 1 lit liên hệ liên hệ 3,250,000
52 ⭐ Tinh Dầu Thiên niên kiện Homalomena occulta essential oil > 1 lit liên hệ liên hệ 9,750,000
53 ⭐ Tinh Dầu Đàn Hương Sandal wood essential oil > 1 lit liên hệ liên hệ 10,500,000
54 ⭐ Tinh Dầu Ngải Cứu Artemisia essential oil > 1 lit liên hệ liên hệ 12,000,000
55 ⭐ Tinh Dầu Cỏ Hương Bài Vetiver essential oil > 1 lit liên hệ liên hệ 17,250,000
56 ⭐ Tinh Dầu Hoa Cúc xanh Blue chamomile oil > 1 lit liên hệ liên hệ 27,000,000

Bảng giá sỉ sll > 1 Lít .

Sản phẩm sắp xếp mức giá Tăng Dần.

 • Đơn giá : VNĐ
 • 1-4 Lít mỗi loại 1L hoặc 500ml
 • 5-25 Lít mỗi loại 1L
STT Tên Eng Giá/1 Lít Giá 1/ 5 Lít Giá 1/25 Lít
1 Tinh Dầu Gỗ Thông (trắng) Pine essential oil 525,000 507,500 490,000
2 Tinh Dầu Long Não Camphor essential oil 600,000 580,000 560,000
3 Tinh Dầu Sả Java Citronella essential oil 750,000 725,000 700,000
4 Tinh Dầu Cam Orange essential oil 750,000 725,000 700,000
5 Tinh Dầu Hoàng Đàn Credar wood essential oil 900,000 870,000 840,000
6 Tinh Dầu Sả Chanh Lemongrass essential oil 975,000 942,500 910,000
7 Tinh Dầu Vỏ Quế Cinnamon essential oil 975,000 942,500 910,000
8 Tinh Dầu Tràm Gió Cajeput essential oil 1,050,000 1,015,000 980,000
9 Tinh Dầu Bạch Đàn Chanh Eucalyptus citriodora oil 1,050,000 1,015,000 980,000
10 Tinh Dầu Nghệ Turmeric essential oil 1,050,000 1,015,000 980,000
11 Tinh dầu Bạc Hà Peppermint essential oil 1,125,000 1,087,500 1,050,000
12 Tinh Dầu Khuynh Diệp Eucalyptus essential oil 1,200,000 1,160,000 1,120,000
13 Tinh Dầu Húng Quế Basil essential oil 1,200,000 1,160,000 1,120,000
14 Tinh Dầu Hồi Star anise essential oil 1,200,000 1,160,000 1,120,000
15 Tinh Dầu Màng Tang Litsea cubeba essential 1,200,000 1,160,000 1,120,000
16 Tinh Dầu Vỏ Bưởi vn Grapefruit essential oil 2000000 1800000 1700000
17 Tinh Dầu Chanh Lemon essential oil 1,350,000 1,305,000 1,260,000
18 Tinh Dầu Lá Chanh Petitgrain essential oil 1,350,000 1,305,000 1,260,000
19 Tinh Dầu Gỗ Thông (đỏ) Red pine essential oil 1,350,000 1,305,000 1,260,000
20 Tinh Dầu Lộc Đề Xanh Wintergreen essential oil 1,350,000 1,305,000 1,260,000
21 Tinh Dầu Hương Thảo Rosemary essential oil 5,500,000 5,150,000 5,000,000
22 Tinh Dầu Quýt Mandarin essential oil 1,500,000 1,450,000 1,400,000
23 Tinh Dầu Cam Hương Bergamot essential oil 1,500,000 1,450,000 1,400,000
24 Tinh Dầu Chanh Sần Lime essential oil 1,500,000 1,450,000 1,400,000
25 Tinh Dầu Xạ Hương Thyme essential oil 1,500,000 1,450,000 1,400,000
26 Tinh Dầu Oải Hương Lavender essential oil 1,650,000 1,595,000 1,540,000
27 Tinh Dầu Đinh Hương Clove essential oil 1,800,000 1,740,000 1,680,000
28 Tinh Dầu Ngọc Lan Tây Ylang ylang essential oil 1,950,000 1,885,000 1,820,000
29 Tinh Dầu Tràm Trà Tea tree essential oil 1,950,000 1,885,000 1,820,000
30 Tinh dầu Trà Trắng White Tea essential oil 1,950,000 1,885,000 1,820,000
31 Tinh Dầu Hương nhu Holy basil essential oil 2,250,000 2,175,000 2,100,000
32 Tinh Dầu Sả Hoa Hồng Palmarosa essential oil 2,250,000 2,175,000 2,100,000
33 Tinh Dầu Nguyệt Quế Bay leaf essential oil 2,550,000 2,465,000 2,380,000
34 Tinh dầu Gỗ Hồng Rose wood essential oil 2,700,000 2,610,000 2,520,000
35 Tinh Dầu Nhục Đậu Khấu Numeg essential oil 2,700,000 2,610,000 2,520,000
36 Tinh Dầu Hoa Lài Jasmine essential oil 3,000,000 2,900,000 2,800,000
37 Tinh Dầu Hương Trầm Frakincense essential oil 3,000,000 2,900,000 2,800,000
38 Tinh Dầu Kinh Giới Oregano essential oil 3,000,000 2,900,000 2,800,000
39 Tinh Dầu Hoắc Hương Patchouli essential oil 3,150,000 3,045,000 2,940,000
40 Tinh Dầu Tiêu Black peper essential oil 3,750,000 3,625,000 3,500,000
41 Tinh Dầu Mộc Dược Myrrh essential oil 3,750,000 3,625,000 3,500,000
42 Tinh Dầu Gừng Ginger essential oil 4,050,000 3,915,000 3,780,000
43 Tinh Dầu Phong Lữ Geranium essential oil 4,200,000 4,060,000 3,920,000
44 Tinh Dầu Tỏi Garlic essential oil 4,200,000 4,060,000 3,920,000
45 Tinh Dầu Hoa Cam Neroli essential oil 4,500,000 4,350,000 4,200,000
46 Tinh Dầu Trắc Bách Diệp Cypress essential oil 4,500,000 4,350,000 4,200,000
47 Tinh Dầu Hạt Mùi Già Coriander essential oil 5,250,000 5,075,000 4,900,000
48 Tinh Dầu Húng Chanh Coleus leaf essential oil 5,250,000 5,075,000 4,900,000
49 Tinh Dầu Trầu Không Piber betel leaf essential 6,000,000 5,800,000 5,600,000
50 Tinh Dầu Xô Thơm Clary sage essential oil 6,000,000 5,800,000 5,600,000
51 Tinh Dầu Hoa Hồng Rose essential oil 8,250,000 7,975,000 7,700,000
52 Tinh Dầu Thiên niên kiện Homalomena occulta essential oil 9,750,000 9,425,000 9,100,000
53 Tinh Dầu Đàn Hương Sandal wood essential oil 10,500,000 10,150,000 9,800,000
54 Tinh Dầu Ngải Cứu Artemisia essential oil 12,000,000 11,600,000 11,200,000
55 Tinh Dầu Cỏ Hương Bài Vetiver essential oil 17,250,000 16,675,000 16,100,000
56 Tinh Dầu Hoa Cúc xanh Blue chamomile oil 27,000,000 26,100,000 25,200,000

Giá bán tinh dầu được cập nhật và thông báo trước cho Quý khách khi có bất cứ sự thay đổi nào.

Nếu Quý khách muốn tìm hiểu chất lượng sản phẩm trước khi đặt hàng SHOILcung cấp tinh dầu nguyên chất với giá dùng thử. Đây là giải pháp giúp khách hàng trải nghiệm những mẫu sản phẩm mới với chi phí thấp hơn.

Bảng giá sỉ gia công tùy chỉnh sản phẩm cho khách .

Sản phẩm sắp xếp mức giá Tăng Dần.

 • ⭐ Có thể chia nhiều loại tinh dầu trong đơn hàng.
 • ⭐ Tổng tối thiểu các loại tinh dầu >= 1 Lit
 • ⭐ Mix các loại tinh dầu theo yêu cầu , công thức quý khách.
 • ⭐ Tem nhãn + hộp + chai ra sản phẩm hoàn chỉnh.
 • ⭐ Chai/lọ : từ 10ml -> 500ml /100ML
 • ⭐ Giá chai/lọ : 4,000 – 20,000-  60,000 -tùy kích cỡ
 • ⭐ Tem hộp in ấn theo mẫu của quý khách + Giá tính riêng tùy vào mẫu.
 • ⭐ Thiết kế mẫu hôp in ấn, tem bảo hành theo quý khách.
 • ⭐ Giá tem in ấn + hộp : 2,000 – 15,000 tùy  số lượng kích cỡ.
 • ⭐ Giá gia công sản phẩm tinh dầu theo bảng giá sỉ SLL.
 • ⭐ Đơn giá : VNĐ
Giới thiệu về công ty Sản phẩm đang ưu đãi Bảo mật thông tin Tin tức tinh dầu Liên hệ